APA Citation

Bogdanov, E. A. (1914). Mendelizm ili teoriia skreshchevaniia. Moscow : Knigoizdatel'stvo studentov Moskovskago sel'skokhoziaistvennago instituta.

Chicago Style Citation

Bogdanov, E. A. Mendelizm Ili Teoriia Skreshchevaniia. Moscow : Knigoizdatel'stvo studentov Moskovskago sel'skokhoziaistvennago instituta, 1914.

MLA Citation

Bogdanov, E. A. Mendelizm Ili Teoriia Skreshchevaniia. Moscow : Knigoizdatel'stvo studentov Moskovskago sel'skokhoziaistvennago instituta, 1914.

VU Citation

"Mendelizm ili teoriia skreshchevaniia." Mendel. Digital Library @ Villanova University. Date Accessed: 7 October 22, 12:56 PM.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.