Full TitleLetter, To: Ellen Ewing Sherman From: Eleanor Mary Sherman, [188?].
Language English
Source Sherman Thackara
Topic Sherman, Ellen Ewing, 1824-1888.